امروز باشه،

امشبش بیاد،

آدم خوشحال نباشه؟؟؟

مامان و بابای عزیزم،بیست و پنج سالگیتون،

"ح"جانکم و آقای دامادِ عزیز،دو سالگیتون،

و فاطمه جان و آقا مهدی،آغازِ باهم بودنتون،

همه و همش مبااارکمون باشه الهی...:)


امشب هم مثلِ هرسال به همین تاریخ جشن داشتیم و جشنِ امشب مصادف شد با بله برونِ خواهرشوهرِ آجیم که عینِ عینِ آجیه برام :)


الحمدلله برای اینهمه اتفاقِ خوبی که هر سال توی این شب برامون اتفاق میفته...:)پی نوشت:

من به کارما بدجور اعتقاد دارم یه وقتایی...


نکته:

عیدتون مبارکا الهی :)یاعلی...