مثلا وقتی دعوا میکنیم بهش بگم:

رو،

صنمی دگر گزین

بگه:

کو صنمی؟!

کجا دگر؟!


:))


یاعلی...