فردا معادلات داریم،

درسته،معادلات همون درسی بود که قراربود حذفش کنم بخاطر نمره ی خیلی کمی که ازش گرفتم،

می دونی؟!

امروز عصر،وقتی حال نداشتم و داشتم‌تو گوشیم ول میچرخیدم،پاشایی اومد و شروع کرد به دردِدل کردن،

پاشایی کیه؟!

خب همون تی عِی عه‌معادلات‌که قراربود یادم‌بده و بعدش وقتشو نداشت و کلی زیاد عذرخواهی کرد

میخواد خودش با دستای خودش مشروط کنه خودشو و من دارم خدارو التماس می کنم که مشروط نشم...

دنیا رو میبینی؟!

دنیایِ گه ایه،معلوم نیست چی به چیه و داری چیکار میکنی و قراره چی بشه...

راستی درحالِ خوندنِ اثرمرکب ام،خب دوستش دارم،و میخوام به تک تکِ حرفاش گوش بدم و انجامشون بدم...

خب،

امیدوارم امتحانای امسال مثل پارسال نشه،

تمام ترسم رو همینه...


یاعلی...