این روزا شدم یه دخترِ اخموی بدقلقِ بداخلاقِ ناراحت...


یاعلی...