سلام

اوضاعِ خودم خوبه،خیلی خوب حتی

ولی خب اوضاعِ درسیم افتضاح تر از افتضاحه

شاید باورتون نشه ولی ۱۸واحدِ این ترم رو افتادم

ینی نمیدونم چی شد ولی خب از ترم جدید میخوام اوضاع رو عوص کنم

از اول ترم برم و اینکه یه روش دیگه رو بکار بگیرم برا درس خوندن...


باید اینجارو هم یه سرا سامون بدم

همین...یاعلی...