این که یکی باشه،

که برا رسیدن بهت تلاش کنه،

حسِ خوبی به آدم میده...*.دیالوگِ منتخبِ امروزِ بنده :)


یاعلی...