واااقعا از دستش دلخور میشم یهو،

از حرفای عادیش حتی...

یاعلی...