مثلا یک روز،

هرجارو نگاه بکنی،

هیج حرف و نشونی از من نیست،

بعد بگن رفت به امونِ خدا،

ما ازش خبری نداریم...یاعلی...