می دونید؟!

خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم که آدم عاشق که بی عرضه نمیشه

هرچی بخواد بی عرضگی نشون بده هی دلش نمیذاره

هی دلش میگه اینجوری از دستش میدم و برای همین نمیتونه آروم بشینه و هیچ تلاشی نکنه،

ولی تو آروم نشستی و هیچی نگفتی و کشیدی کنار،

کشیدی کنار و بی عرضگی نشون دادی چون فکر میکردی بلد نیستی تلاش کنی.


این دفعه که گذشت،ولی واسه عشق های بعدیت یه حرکتی بزن،یه تلاشی کن،

نذار آسون از دستش بدی...

باشه؟
یاعلی...