تیرِ عزیزم،

بد شروع شدی،

یا اینکه،

حادثه های خرداد دارن سرِ تو خالی میشن...

به هر حال،این رسمش نبود که های هایِ گریه هامو بشنوم...
*.خوب بمون لطفا ماهِ قشنگم...


یاعلی...